Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest spółka pod nazwą Termy Rzymskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dehnelów 2, 41 – 250 Czeladź, NIP 634-19-82-645, zwany dalej: „Administratorem”. Z Administratorem Użytkownik może skontaktować się pisząc na adres siedziby Firmy tj. Termy Rzymskie Sp. z o.o. ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Administrator zastrzega, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich nie podanie skutkować będzie niemożliwością zawarcia i realizacji umowy..
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, Administrator zwraca się o podanie następujących danych osobowych:

–           imię i nazwisko,

–           adres e – mail,

 1. Dane osobowe przechowywane są przez czas rejestracji konta Użytkownika, jednak nie dłużej niż przez okres czasu wynikający z przepisów regulujących roszczenia z tytułu umowy sprzedaży.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik posiada następujące prawa:
 3. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych bez podania przyczyny, wówczas dane zostaną usunięte,
 4. prawo wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, tak w całości jak i we wskazanym celu,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie,
 6. prawo żądania poprawienia lub sprostowania danych osobowych,
 7. prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo żądania przekazania danych osobowych określonemu podmiotowi.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, co oznacza, iż dane osobowe nie będą wykorzystywane do oceny niektórych czynników osoby fizycznej.